Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Zapraszamy do składania wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego
Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
W ramach programu mieszkańcy gminy Barwice mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (piec/kocioł węglowy) polegającą na: 
1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, 
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
a.  zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, 
b.  zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
c.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
d.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.
W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Barwice m.in.:
- wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
- zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
- nabycie materiałów lub robót budowlanych;
- modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.
Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.
Wniosek o przyznanie grantu należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Barwicach,  ul. Zwycięzców 22.
Nabór wniosków od dnia 03.02.2021 r (decyduje kolejność zgłoszeń).
Osoba do kontaktu: Emilia Polewczyk 94 713 75 02

Do pobrania