Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

kolaż zdjęć Parku Miejskiego

Mamy zaszczyt ogłosić, że otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe w ramach drugiej edycj…

na plakacie rysunek kobiety w ciąży i napis Wrzesień miesiącem wiedzy o FASD

PAMIĘTAJMY KAŻDEGO DNIA JAK UNIKĄĆ FASD/FAS, INFORMUJMY RODZINĘ, BLISKICH, ZNAJOMYCH.

WYSTARCZY NIE…

plakat z napisem Awaryjne Wyłączenie Internetu 27.09.2023 r.

W związku z awaryjnym wyłączeniem Internetu w dniu 27.09.2023 r. (środa) informujemy, iż w godzinach od 7:0…

na zdjęciu wymienione bramy garażowe w remizie w Starym Chwalimiu

👉OSP Stary Chwalim zrealizowała zadanie na które otrzymała dofinansowanie z Programu "REMIZA" Wojewódzkiego…

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego
Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
W ramach programu mieszkańcy gminy Barwice mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (piec/kocioł węglowy) polegającą na: 
1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, 
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:
a.  zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, 
b.  zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
c.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
d.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.
W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Barwice m.in.:
- wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
- zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
- nabycie materiałów lub robót budowlanych;
- modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.
Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.
Wniosek o przyznanie grantu należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Barwicach,  ul. Zwycięzców 22.
Nabór wniosków od dnia 03.02.2021 r (decyduje kolejność zgłoszeń).
Osoba do kontaktu: Emilia Polewczyk 94 713 75 02

Do pobrania