Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling

Burmistrz Barwic
Mariusz Kieling

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

Zastępca Burmistrza Barwic
Robert Zborowski

Skarbnik 
Magdalena Łozińska

Sekretarz
Kamila Gwiazda