Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Barwic Robert Zborowski

Burmistrz Barwic
Robert Zborowski

Zastępca Burmistrza Barwic Kamila Gwiazda

Zastępca Burmistrza Barwic
Kamila Gwiazda
 

Skarbnik 
Magdalena Łozińska

Sekretarz
Aleksandra Kuśmierek