Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice

Logowanie unijne PFRON

 

Projekt pn. "Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice" w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu – 534 126,37 zł
Wartość dofinansowania – 534 126,37 zł
Data realizacji – 01.03.2021 – 31.12.2022

Już dziś zapisz się na bezpłatny transport | Barwice

Usługa indywidualnego transportu door to door