Oferty inwestycyjne

Potencjał społeczno-gospodarczy Gminy Barwice jak również perspektywy jej dynamicznego oraz zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych wszystkich, którzy właśnie tutaj zechcą rozwijać swój biznes i się osiedlać.

Podmiotom, które są zainteresowane lokalizacją swojego kapitału na terenie gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

Wszelkie informacje na temat gruntów Gminy Barwice uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice pokój nr 19 lub pod nr telefonu 94 373 63 09 wew. 19, adres email: alicjazatum [dot] barwice [dot] pl 

Kompleks przemysłowy przy ul. Zwycięzców

Gmina Barwice w swojej ofercie inwestycyjnej posiada kompleks działek o łącznej powierzchni 1,9831 ha położonych przy ulicy Zwycięzców (obok budynku piekarni) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczo – usługową. Działki położone są w odległości ok. 600 m od drogi wojewódzkiej nr 172. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazowej jak również linia średniego napięcia w oparciu, o którą istnieje możliwość budowy głównego punktu zasilania i zapewnienie mocy według wymagań przyszłego inwestora.

Oferta : działki o charakterze niezabudowanym z przeznaczeniem na działalność gospodarczo - usługową

 • Dz. 8/11 – pow. 0,1057 ha 
 • Dz. 8/12 – pow. 0,1092 ha 
 • Dz. 8/13 pow. 0,1093 ha 
 • Dz. 8/14 pow. 0,1093 ha 
 • Dz. 8/15pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/16 pow. 0,1093 ha
 • Dz. 8/17 pow. 0,1094 ha
 • Dz. 8/19 pow. 0,1087 ha
 • Dz. 8/20 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/21 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/22 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/23 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/24 pow.0,1092 ha
 • Dz. 8/25 pow. 0,1093 ha
 • Dz. 8/30 pow. 0,2193 ha
 • Dz. 8/34 pow. 0,2384 ha

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców

 

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców

 

Kompleks mieszkalny przy ul. Klonowej i Dębowej

W kompleksie mieszkalnym przy ul. Klonowej i Dębowej pozostały do sprzedaży dwie działki.

Dz. 384/1 o pow. 0,0661ha
- Nieruchomość niezabudowana, działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka uzbrojona w sieć wodociągowa i kanalizacyjną, sieć energetyczna na skraju działki, sieć gazowa w odległości ok. 1m, dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej  kostką brukową. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub  w trakcie zabudowy - Bp Przeznaczenie:  W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 384/1 Barwice 03  - tereny zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.47.2020 z dnia 25.01.2021r.

Mapka poglądowa działka nr 384/1

 

Dz. 485/2 o pow. 0,0676ha
-  Nieruchomość niezabudowana,  działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka uzbrojona w sieć wodociągowa i kanalizacyjną, sieć energetyczna na skraju działki, sieć gazowa w odległości ok. 1m, dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej  kostką brukową. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako tereny orne – RIVa 0,0042ha i RIVb 0,0634ha. Przeznaczenie:  W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 485/2 Barwice 03  - tereny upraw polowych Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną -decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.46.2020 z dnia 25.01.2021r.

Mapka poglądowa działka nr 485/2

 

Kompleks mieszkalny I przy ul. Czaplineckiej

W kompleksie mieszkalnym I przy ul. Czaplineckiej pozostały do sprzedaży dwie ostatnie działki.

Dz. 400/23 o pow.  0,1114 ha 
- Nieruchomość niezabudowana, działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka nieuzbrojona, dojazd do działki drogą o nawierzchni  gruntowej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako teren gruntów rolnych RIVb; Przeznaczenie: W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 400/23 Barwice 03  - ogródki działkowe i sady. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budowa budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.26.3.2011 z  dnia 26.07.2011r.

 

Mapka poglądowa działka nr 400/23

 

Dz. 400/24 o pow. 0,1169ha 
-
Nieruchomość niezabudowana działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka nieuzbrojona, dojazd do działki drogą o nawierzchni  gruntowej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako teren gruntów rolnych RIVb; Przeznaczenie: W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 400/24 Barwice 03  - ogródki działkowe i sady. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budowa budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.26.2.2011 z  dnia 26.07.2011r.

 

Mapka poglądowa działka nr 400/24

 

Kompleks mieszkalny II przy ul. Czaplineckiej

Kompleks mieszkalny 27 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

Widok działek mieszkalnych w kompleksie II przy ul. Czaplineckiej