Granty Sołeckie

 

Logowanie Grantów Sołeckich

- 2021 rok

Sołectwo Chwalimki - projekt pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki”

Wartość zadania - 11 562,00 zł
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł

Sołectwo Stary Chwalim - projekt pn. „Czas na relaks – bulodrom”

Wartość zadania – 10 190,75 zł
Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł

 

- 2020 rok

Sołectwo Knyki – projekt pn. „ALTANA miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki”

Wartość zadania - 31 973,00 zł
Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł
 

https://www.barwice.pl/aktualnosci/kolejny-grant-solecki-2020-zrealizowany

Sołectwo Piaski – projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej – wymiana podłogi”

Wartość zadania – 21 860,48 zł
Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł

https://www.barwice.pl/aktualnosci/kolejny-grant-solecki-zrealizowany

Sołectwo Kłodzino – projekt pn. „Modernizacja podłogi w Świetlicy Wiejskiej”

Wartość zadania - 40 174,95 zł
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł

https://www.barwice.pl/aktualnosci/dobiegla-konca-realizacja-grantu-soleckiego-w-m-klodzino

- 2019 rok

Sołectwo Łeknica - projekt pn. „W jedności siła – razem poradzimy sobie z nadwagą dziadek i babcia, mama i tata, córka i syn”.

Wartość zadania - 10 000,00 zł
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł

 

Sołectwo Piaski - projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika poległego żołnierza podczas I Wojny Światowej”

Wartość zadania - 11 060,35 zł
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł