Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach
Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice
tel./fax 94 373 60 25
e-mail : oknieokit-b at wp [dot] pl
www : www.okitbarwice.naszgok.pl

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do zadań Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach należy w szczególności:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej  i wychowanie przez sztukę;
 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i inne;
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, festynów i pikników;
 • koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 • współdziałanie z organizacjami i  instytucjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

Zapraszamy do udziału w zajęciach orkiestry dętej, pracowni witrażu, nauki gry na instrumentach, zajęcia wokalnych w 4 przedziałach wiekowych, zajęciach plastycznych dostosowanych do różnego wieku uczestników, sekcji gier planszowych, w warsztatach młodego majsterkowicza, warsztatach rysunku i malarstwa, zajęciach ruchowych i plastycznych w ramach działającej od dwóch lat Akademii Twórczej Aktywności, sekcji ekologiczno-turystycznej czy krav magi.

ZAJĘCIA W OŚRODKU KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH

W skład OKiT wchodzą również:
   
1.Świetlice wiejskie:

 • Świetlica  wiejska w Parchlinie
 • Świetlica  wiejska w Sulikowie
 • Świetlica wiejska w Chwalimkach
 • Świetlica wiejska w Ostrowąsach
 • Świetlica wiejska w Białowąsie
 • Świetlica wiejska w Łeknicy
 • Świetlica wiejska w Tarmnie
 • Świetlica wiejska w Borzęcinie
 • Świetlica wiejska w Kłodzinie
 • Świetlica wiejska w Gonnym Małym

Świetlice wiejskie mają na celu planowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,  a także organizowanie imprez okolicznościowych – Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Ojca. Funkcjonowanie świetlic wiejskich przyczynia się do czynnej współpracy z sołtysem i rada sołecką. Świetlice stworzone są aby integrować lokalną społeczność oraz stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań.

2.Biblioteka wraz z trzema filiami, które spełniają również rolę świetlic:

 • Biblioteka Publiczna w Barwicach
 • Filia biblioteczna Polne
 • Filia biblioteczna Stary Chwalim
 • Filia biblioteczna Nowy Chwalim

Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie,a także przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów  dotyczących własnego regionu. Biblioteka pełnieni również funkcje ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznego. Czytelnikowi umożliwia się wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,a także ma on możliwość zapoznania się z się z materiałem bibliotecznym na miejscu.

Ośrodek Kultury i Turystki  świadczy usługi:

 • wynajem pomieszczeń - pomieszczenia w OKiT, sala miejska, świetlice wiejskie
 • wynajem sprzętów ( stoły, krzesła );
 • wynajem rekwizytów, strojów;
 • organizacja imprez zleconych;