Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach

logo okit

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice
tel./fax 94 373 60 25
e-mail : okit-barwiceatwp [dot] pl
www : www.okitbarwice.naszgok.pl

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070528446668

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do zadań Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach należy w szczególności:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej  i wychowanie przez sztukę;
 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i inne;
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, festynów i pikników;
 • koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych
 • współdziałanie z organizacjami i  instytucjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

Zapraszamy do udziału w zajęciach pracowni witrażu, nauki gry na instrumentach, zajęciach wokalnych dla różnych grup wiekowych, zajęciach plastycznych dostosowanych do różnego wieku uczestników, w warsztatach młodego majsterkowicza, warsztatach rysunku i malarstwa, zajęciach ruchowych i plastycznych w ramach działającej od 5 lat Akademii Twórczej Aktywności, sekcji ekologiczno - turystycznej, sekcji break dance, kluby playaka,
w czwartkowych porannych rozgrzewkach dla 60 +.
Organizujemy również różne twórcze warsztaty np. makramy, akwareli.

Przy naszym ośrodku działają zespoły muzyczne: „Takie nie inne”, Chór „Chwytaj dzień”, „Ej, w lesie”, „Okitki”.

chwytaj dzieńTakie, nie inneOKITKI
 

ZAJĘCIA W OŚRODKU KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH

W skład OKiT wchodzą również:
   
1.Świetlice wiejskie:

 • Świetlica  wiejska w Parchlinie
 • Świetlica  wiejska w Sulikowie
 • Świetlica wiejska w Chwalimkach
 • Świetlica wiejska w Ostrowąsach
 • Świetlica wiejska w Białowąsie
 • Świetlica wiejska w Łeknicy
 • Świetlica wiejska w Tarmnie
 • Świetlica wiejska w Kłodzinie
 • Świetlica wiejska w Gonnym Małym

Świetlice wiejskie mają na celu planowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,  a także organizowanie imprez okolicznościowych – Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Ojca. Funkcjonowanie świetlic wiejskich przyczynia się do czynnej współpracy z sołtysem i rada sołecką. Świetlice stworzone są aby integrować lokalną społeczność oraz stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań.

2.Biblioteka wraz z trzema filiami, które spełniają również rolę świetlic:

 • Biblioteka Publiczna w Barwicach
 • Filia biblioteczna Polne
 • Filia biblioteczna Stary Chwalim
 • Filia biblioteczna Nowy Chwalim

Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, a także przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów  dotyczących własnego regionu. Biblioteka pełnieni również funkcje ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznego. Czytelnikowi umożliwia się wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, a także ma on możliwość zapoznania się z się z materiałem bibliotecznym na miejscu.

Ośrodek Kultury i Turystki  świadczy usługi:

 • wynajem pomieszczeń - pomieszczenia w OKiT, sala miejska, świetlice wiejskie
 • wynajem sprzętów ( stoły, krzesła );
 • wynajem rekwizytów, strojów;
 • organizacja imprez zleconych;