Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Barwicach
78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
tel. (094) 37 363 09
(094) 37 363 43
(094) 37 363 44
fax. (094) 37 363 49
e-mail: urzad at um [dot] barwice [dot] pl

Urząd Miejski w Barwicach czynny:

  • Poniedziałek 7.00 - 15.00
  • Wtorek 7.00 - 15.00
  • Środa 7.00- 15.00
  • Czwartek 7.00 - 16.00
  • Piątek 7.00 - 14.00

 

Burmistrz Barwic - Mariusz Kieling

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: burmistrz at um [dot] barwice [dot] pl

Zastępca Burmistrza Barwic - Robert Zborowski

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: robert [dot] zborowski at um [dot] barwice [dot] pl

Sekretarz - 

przyjmuje:

e-mail: sekretarz at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego , który jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Barwice 

Tel: 94 373 6309 wew 53
e-mail sekretarz at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Widerska

Tel: 94 373 6309 wew 12
kadry at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Justyna Lorkiewicz 

Tel: 94 373 6581 wew 35
rada at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 

Stanowisko ds. obsługi interesanta
Monika Podolak-Dąbek w zastępstwie Sandra Pruciak

Tel: 94 713 7500 wew 31
boi at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
Anna Buczko 

Tel: 94 373 6309 wew 10
urzad at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Ewa Hyjek w zastępstwie Alicja Wiśniewska

Tel: 94 373 6309 wew 37 lub 790 263 504
zarzadzanie at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który jest jednocześnie kierownikiem USC
Renata Trembowelska

Tel: 094 713 7501 wew 32
renata at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zuzanna Chmiel

Tel: 094 713 7507 wew 44
chmiel at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Finansowo - Budżetowy

Kierownik Referatu finansowo - budżetowego, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy
Agnieszka Misztak

Tel: 094 373 6309 wew 13
e-mail: skarbnik at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  
Magdalena Łozińska w zastępstwie Lidia Ziółkowska

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej
Katarzyna Git

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Kondaszewska

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. windykacji
Monika Wojciechowska

Tel: 094 713 7509 wew 17
e-mail: monikaw at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Marzena Palus - Noga

Tel: 094 713 7509 wew 17
e-mail: podatki at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Magdalena Guzowska

Tel: 094 713 7509 wew 17
e-mail: magda at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu Inwestycji
Piotr Kikun
  
Tel: 094 373 6309 wew 34
e-mail: ios at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska

Tel: 094 713 7502 wew 33
e-mail: monika [dot] tomska at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Magdalena Janowska

Tel: 094 713 75 02
e-mail: mjanowska at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk

Tel: 094 373 6309 wew 36
e-mail: eszewczyk at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft

Tel: 094 713 7511 wew 19
e-mail: alicjaz at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (gospodarka mieszkaniowa, komunalna)
Małgorzata Tabaka w zastępstwie Paulina Fangrat

Tel: 094 373 6309 wew 19
e-mail: m [dot] tabaka at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego
Marzena Kasprzyk

Tel: 094 373 6309 wew 15
e-mail: mkasprzyk at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Joanna Owczarek

Tel: 094 373 6309 wew 36
e-mail: joannaowczarek at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. rolnictwa
 

Stanowisko ds. ochronny środowiska
Emilia Polewczyk

Tel: 094 713 7550 wew. 38
emilia [dot] polewczyk at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Kinga Urbaniak

Tel: 094 373 63 09 wew. 16
k [dot] urbaniak at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Karolina Ćwiek – Grzywaczewska w zastępstwie Magdalena Karpowicz

Tel: 094 373 63 09 wew.16
karola at um [dot] barwice [dot] pl

 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Aleksandra Kuśmierek

Tel: 094 373 6309 wew.21
e-mail: a [dot] kusmierek at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ochrony zdrowia
Magdalena Bujak - Nowakowska

Tel: 094 373 6309 wew 15
e-mail: magdab at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. promocji i turystyki
 

Stanowisko ds. Rozwoju Gminy
Anna Cywińska w zastępstwie Dorota Zborowska

Tel: 094 373 6309 wew 21
e-mail: a [dot] cywinska at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds sportu (Animator ORLIK)
Jacek Noga

Tel: 094 373 6309 wew.21

Samodzielne stanowiska pracy

Informatyk
Andrzej Pietras

Tel. 94 373 6309  wew 20 
e-mail: informatyk at um [dot] barwice [dot] pl

Radca Prawny
Maciej Strzelec

Tel: 094 373 6309 wew 16
e-mail: radca [dot] prawny at um [dot] barwice [dot] pl