Stacja meteorologiczna
Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice

- Zadanie pn. „Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice”  w ramach projektu „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”
 

Wartość zadania - 60 000,00 zł
Wartość dofinansowania – 40 000,00 zł
Data realizacji – grudzień 2021 r.

https://www.barwice.pl/aktualnosci/2-stacje-meteo-w-barwicach