Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Kolejny "Grant sołecki 2020" zrealizowany
Altana drewniana w Knykach

„Altana miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki” to tegoroczna propozycja grantu, o który starało się Sołectwo Knyki. Urząd Marszałkowski przyznał na tą inicjatywę 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej "Granty sołeckie 2020". Projekt jest pomysłem mieszkańców na stworzenie w centrum wsi wspólnego, ogólnodostępnego miejsca wypoczynku. W okresie letnim zaplanowano wykorzystanie altany jako „Plenerowej Świetlicy Środowiskowej”, w której zajęciach i warsztatach będą mogły brać udział wszystkie pokolenia knykowiaków. Sołtys Katarzyna Kardasz-Sałak wraz z Radą Sołecką nie mówią ostatniego słowa. W ich planach są kolejne etapy unowocześnienia centrum wsi poprzez zakup siłowni zewnętrznej, nowego placu zabaw oraz stworzenia boisk do gier zespołowych.