Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Barwicach
78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
tel. (094) 37 363 09
(094) 37 363 43
(094) 37 363 44
e-mail: urzad at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Urząd Miejski w Barwicach czynny:

 • Poniedziałek 7.00 - 15.00
 • Wtorek 7.00 - 15.00
 • Środa 7.00- 15.00
 • Czwartek 7.00 - 16.00
 • Piątek 7.00 - 14.00

 

Burmistrz Barwic - Mariusz Kieling

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: burmistrz at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Zastępca Burmistrza Barwic - Robert Zborowski

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: robert [dot] zborowski at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Sekretarz - Kamila Gwiazda 

przyjmuje: 

e-mail: sekretarz at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego , który jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Barwice 

Tel: 94 373 6309 wew 53
e-mail sekretarz at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Widerska

Tel: 94 373 6309 wew 12
kadry at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Justyna Lorkiewicz 

Tel: 94 373 6581 wew 35
rada at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 

Stanowisko ds. obsługi interesanta
Monika Podolak-Dąbek w zastępstwie Sandra Pruciak

Tel: 94 713 7500 wew 31
boi at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
Anna Buczko 

Tel: 94 373 6309 wew 10
urzad at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Ewa Hyjek w zastępstwie Alicja Wiśniewska

Tel: 94 373 6309 wew 37 lub 790 263 504
e [dot] hyjek at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
zarzadzanie at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który jest jednocześnie kierownikiem USC
Renata Trembowelska

Tel: 094 713 7501 wew 32
r [dot] trembowelska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zuzanna Chmiel

Tel: 094 713 7507 wew 44
z [dot] chmiel at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Referat Finansowo - Budżetowy

Kierownik Referatu finansowo - budżetowego, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy
Agnieszka Misztak

Tel: 094 373 6309 wew 13
e-mail: skarbnik at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  
Magdalena Łozińska w zastępstwie Lidia Ziółkowska

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: m [dot] lozinska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
            l [dot] ziolkowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej
Katarzyna Git

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: k [dot] git at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Kondaszewska

Tel: 094 713 7510 wew 18
e-mail: a [dot] kondaszewska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. windykacji
Monika Wojciechowska

Tel: 094 713 7509 wew 17
e-mail: m [dot] wojciechowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Marzena Palus - Noga

Tel: 094 713 7509 wew.17
e-mail: m [dot] palusnoga at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Magdalena Guzowska

Tel: 094 713 7509 wew.17
e-mail: m [dot] guzowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
            b [dot] spierewka at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu Inwestycji
Piotr Kikun
  
Tel: 094 373 6309 wew. 34
e-mail: p [dot] kikun at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska

Tel: 094 713 7502 wew. 33
e-mail: m [dot] tomska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Magdalena Janowska

Tel: 094 713 75 02
e-mail: m [dot] janowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk

Tel: 094 373 6309 wew.36
e-mail: e [dot] szewczyk at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft

Tel: 094 713 7511 wew. 19
e-mail: a [dot] zasztoft at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (gospodarka mieszkaniowa, komunalna)
Małgorzata Tabaka w zastępstwie Paulina Fangrat

Tel: 094 373 6309 wew.19
e-mail: m [dot] tabaka at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
            p [dot] fangrat at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego
Marzena Kasprzyk

Tel: 094 373 6309 wew.15
e-mail: m [dot] kasprzyk at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Joanna Owczarek

Tel: 094 373 6309 wew..36
e-mail: joannaowczarek at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. rolnictwa
 

Stanowisko ds. ochronny środowiska
Emilia Polewczyk

Tel: 094 713 7550 wew. 38
e-mail: e [dot] polewczyk at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Kinga Urbaniak

Tel: 094 373 63 09 wew. 16
e-mail: k [dot] urbaniak at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
            n [dot] zapalska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Karolina Ćwiek – Grzywaczewska w zastępstwie Magdalena Karpowicz

Tel: 094 373 63 09 wew.16
e-mail: k [dot] cwiekgrzywaczewska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl
            m [dot] karpowicz at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Aleksandra Kuśmierek

Tel: 094 373 6309 wew.21
e-mail: a [dot] kusmierek at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ochrony zdrowia
Magdalena Bujak - Nowakowska

Tel: 094 373 6309 wew.15
e-mail: m [dot] bujaknowakowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. promocji i turystyki
Dorota Zborowska

Tel. 094 373 6309 wew. 21
e-mail: d [dot] zborowska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. Rozwoju Gminy
Anna Cywińska 

Tel: 094 373 6309 wew. 21
e-mail: a [dot] cywinska at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. sportu (Animator ORLIK)
Jacek Noga

Tel: 094 373 6309 wew.21

Samodzielne stanowiska pracy

Informatyk
Andrzej Pietras

Tel. 94 373 6309  wew.20 
e-mail: informatyk at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl

Radca Prawny
Maciej Strzelec

Tel: 094 373 6309 wew. 16
e-mail: radca [dot] prawny at[41][40][39][38][37][36][35][34][33][32][31][30][29][28][27][26][25][24][23][22][21][20][19][18][17][16][15][14][13][12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1][0] um [dot] barwice [dot] pl


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/page/dane-kontaktowe

Załączniki
 • [0] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [4] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [5] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [6] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [7] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [8] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [9] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [10] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [11] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [12] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [13] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [14] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [15] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [16] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [17] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [18] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [19] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [20] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [21] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [22] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [23] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [24] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [25] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [26] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [27] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [28] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [29] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [30] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [31] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [32] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [33] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [34] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [35] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [36] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [37] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [38] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [39] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [40] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [41] https://www.barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif