NOWE TARGOWISKO ZACZYNA NABIERAĆ KSZTAŁTU 

NOWE TARGOWISKO ZACZYNA NABIERAĆ KSZTAŁTU 

Nowy obiekt handlowy, powstający tuż za Biedronką z pewnością polepszy komfort zarówno sprzedających jak i kupujących. 
W budowie tego miejsca pomogły unijne środki z PROW 2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. O dotację staraliśmy się w 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ roku, co pokazuje jak długie w realizacji są projekty inwestycyjne. 
Zgodnie z założeniami programu jeden projekt mógł otrzymać maksymalnie 1️⃣ mln zł dofinansowania.  My otrzymaliśmy 9️⃣6️⃣0️⃣ tys. zł. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą wyniesie 1️⃣ 8️⃣6️⃣2️⃣ 4️⃣5️⃣2️⃣,3️⃣0️⃣  zł brutto.

Przekazanie terenu i placu budowy w m. Gonne Małe.

Przekazanie terenu i placu budowy w m. Gonne Małe.

Dnia 20 kwietnia 2023 roku nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu i palcu budowy
wykonawcy robót: ONDE S.A., ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń
zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171"
przy udziale Nadzoru Inwestorskiego:
Usługi Budowlano – Drogowo - Mostowe Kosztorysowanie, Nadzór i Przeglądy mgr Edward Woźniak, ul. Pilska 30/11, 78-400 Szczecinek.

 

Ruszyła kolejna inwestycja – budowa przepustu na rzece Gęsia.  

Ruszyła kolejna inwestycja – budowa przepustu na rzece Gęsia.  

„Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki wraz z drogą dojazdową” 
to kolejna duża inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Kwota promesy inwestycyjnej wynosi 632.366,58 zł co stanowi 98% ostateczne wartości inwestycji. 

Gmina ze swojego budżetu zapłaci wykonawcy GOLDRAD Sp. z o.o. 12905,44 zł. 
Zgodnie z zapisami umowy inwestycja potrwa do końca września br. 

Największa przebudowa ulic w historii miasta 

Największa przebudowa ulic w historii miasta 

2 lata potrwa proces największej w historii naszego miasta przebudowy ulic. Polna, Podgórna, Rzeczna i Harcerska w listopadzie 2021 r. 
otrzymały decyzję o przyznaniu 8,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń jak i procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę były zawiłe i czasochłonne. 

Budowa targowiska.

Budowa targowiska.

Na placu budowy na ulicy Zielonej w Barwicach powstaje nowoczesne targowisko miejskie. 
Realizatorem inwestycji jest  świdwińska firma Gorbud, której oferta w przetargu wyniosła 2,35 miliona złotych. 
963 tys. zł kosztów poniesiemy z programu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał nam dotacje 
na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Na skraju ścieżki

Na skraju ścieżki

Budowa naszej ścieżki rowerowej dobiega końca. Już za kilka tygodni, wraz z nadejściem pełni sezonu rowerowego, będziemy mogli przemieszczać się 16 kilometrową, malowniczą trasą. Jesteśmy pewni, że niektórzy nasi mieszkańcy, po raz pierwszy będą mieli okazję dotrzeć do przepięknego, starego wiaduktu kolejowego, zbudowanego nad Parsętą. 
Wykonawcą zadania jest Pol-Dróg Sp. z o.o. Zadanie jest dofinansowane kwotą 4,25 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Gonne Małe będzie miało nową drogę.

Gonne Małe będzie miało nową drogę.

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję.
Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171”.
Prace zaplanowano na okres 8 miesięcy, a termin zakończenia zgodnie z zapisami umowy planowany jest na 29.11.2023 r.
Koszt inwestycji to 3 378 807,16 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: