1,3 MILIONOWE WSPARCIE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

1,3 MILIONOWE WSPARCIE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

31.01.2023 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Barwice. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisywał Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, ze strony Gminy Barwice Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Misztak.   W spotkaniu uczestniczył również Jakub Hardie-Douglas Radny Sejminku Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nasze ulice nadal w remontach

Nasze ulice nadal w remontach

Drogowcy pracują przy przebudowie ulicy Harcerskiej.  Zerwano całą nawierzchnię, niebawem na grunt trafi podbudowa i nowy kostka betonowa. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z I edycji Polskiego Ładu. „Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych” to zadanie, które otrzymało ponad 8,5 miliona rządowego wsparcia.

Inwestycje w ramach Polskiego Ładu

Inwestycje w ramach Polskiego Ładu

W ramach I edycji Polskiego Ładu otrzymaliśmy promesę gwarantującą zwrot 8,5 mln zł na inwestycję obejmującą całkowite remonty ulic: Rzecznej, Podgórnej, Harcerskiej i Polnej w Barwicach. Firma Domar wybrana w postępowaniu przetargowym od kilku tygodni prowadzi prace ziemne na wymienionych ulicach. Wiąże się to z wieloma utrudnieniami i chwilowym pogorszeniem użytkowania ulic. Tak duży remont wymaga czasu i cierpliwości. Na efekt końcowy warto jednak poczekać. W ramach tego samego naboru staramy się wyłonić wykonawcę do budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki.

Spotkanie w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Spotkanie w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie z Panią Anną Pawlak – Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego 
w sprawie ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, 
a za ich pośrednictwem do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi.

Prace na ulicy Podgórnej 

Prace na ulicy Podgórnej 

Trwają prace na ulicy Podgórnej. Niebawem powstaną tam nowe chodniki, konstrukcja jezdni i kanalizacja deszczowa. Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia związane z organizacją ruchu.
Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu z Rządowego Programu Polski Ład.

Tablica

Kompleksowa przebudowa ulic w Barwicach

Kompleksowa przebudowa ulic w Barwicach

W listopadzie 2021 r. otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie na modernizację i przebudowę kilku ulic w naszym mieście. Przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń jak i procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę to zawiłe i czasochłonne zadania. Szczęśliwie przez nie przebrnęliśmy i od kilku tygodni remonty ulic Podgórnej, Harcerskiej, Rzecznej i Polnej stają się faktem. Przyznana kwota to ponad 8,5 miliona złotych. Dla naszego budżetu to ogromne wsparcie.  Na realizację całości inwestycji gminę wyda zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą 8 766 681,50 zł zł.

Postępy prac przy budowie ścieżki rowerowej

Postępy prac przy budowie ścieżki rowerowej

Szesnastokilometrowa ścieżka rowerowa powstaje wzdłuż dróg wojewódzkich 171 i 172, śladami byłej magistrali kolejowej. Połączy miejscowości Piaski, Łeknicę, Barwice i Stary Chwalim.  Inwestycja jest realizowana dzięki rządowemu wsparciu w wysokości dzięki 4 250 000,00 zł pochodzącego z RFIL. Wykonawca, firma Pol Dróg Gdańsk zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu inwestycji do końca 2022 roku - na co uzyskał zgodę. Obecnie prace koncentrują się na odcinku pomiędzy Barwicami i Starym Chwalimiem.

Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Przybkowie

Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Przybkowie

30.11.2022 r. odebrano inwestycje realizowaną przy udziale Lasów Państwowych tj.  Nadleśnictwa Połczyn. „Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo, gmina Barwice - etap II” wykonana została przez firmę Usługi Transportowo - Handlowe Paweł Pabin. Wartość zadania wyniosła 143 987,49 zł z czego 75 000,00 zł było udziałem Nadleśnictwa.