Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu.

Burmistrz Barwic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu,
Stary Chwalim 39, 78-460 Barwice.

W załączniku Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Barwic z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Starym Chwalimiu.

Przypomnienie o terminach płatności.

Przypomnienie o terminach płatności.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.05.2023 r. upływa termin płatności:

•    drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
•    piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
•    drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
•    czynszu dzierżawnego;

Trwają rozmowy mające na celu poprawę dostępu do usług medycznych w Barwicach.

Trwają rozmowy mające na celu poprawę dostępu do usług medycznych w Barwicach.

W związku z trudną sytuacją w służbie zdrowia w gminie Barwice, w kwietniu doszło do spotkania z-cy Burmistrza Barwic Roberta Zborowskiego
z menagerem ZOZ w Łodzi ( przychodnia na ul. Kościuszki), a także z doktor Dorotą Szpernalowską.
 
O brakach kadry medycznej w Polsce powszechnie wiadomo, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że dotyczy to także lekarzy rodzinnych.
O zamykaniu oddziałów z powodu braku lekarzy głośno jest zazwyczaj w przypadku szpitali. Ubywanie praktyk lekarskich to zjawisko,
którego nie widać z perspektywy dużych miast.

UWAGA Szanowni Mieszkańcy !!!

UWAGA Szanowni Mieszkańcy !!!

Szanowni Mieszkańcy !!!!

W kontenerze i na placu obok kontenera stojącego na terenie Targowiska przy ul. Dworcowej w Barwicach notorycznie mieszkańcy podrzucają odpady w postaci opon samochodowych, opon rolniczych, odpadów gabarytowych jak i odpadów niebezpiecznych.
W związku z powyższym została podjęta decyzja o usunięciu kontenera z tego miejsca.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

Jeśli jesteś:
•    Kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, która z dużym prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi,
•    Kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu,
•    Matką wychowującą dziecko niepełnosprawne,
•    Lub członkiem jej rodziny

DZIEŃ STRAŻAKA

DZIEŃ STRAŻAKA

Wszystkim Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Barwice, składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka.
Przyjmijcie wyrazy uznania i szacunku za Waszą ofiarną służbę. To Wy, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, jesteście zawsze gotowi nieść pomoc i wsparcie potrzebującym.

Dziękujemy za sumienne, odpowiedzialne i sprawne działania związane z ratowaniem życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz środowiska. Wasza odwaga i determinacja daje nam poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.