Zima wróciła do Barwic

Zima wróciła do Barwic

Szanowni Państwo, 
w związku z tym, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi przypominamy, 
że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani 
są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg 

Aktualny rozkład jazdy przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Aktualny rozkład jazdy przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Gmina Barwice pozyskała na 2023 rok dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
w wysokości 92.220,00 zł na utworzenie  nowych linii autobusowych o łącznej długości 30 740 km. 
Przewoźnikiem świadczącym usługi na liniach jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe J&K Jolanta Waszak, 
ul. Piwna 3/8, 78-320 Połczyn Zdrój. 
Przewozy realizowane są zgodnie z następującymi założeniami: 2 kursy dziennie, dwa razy w tygodniu w dni powszednie, 
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

Harmonogram wydawania skierowań dotyczących żywności w ramach programu POPŻ  w świetlicach wiejskich.

Harmonogram wydawania skierowań dotyczących żywności w ramach programu POPŻ  w świetlicach wiejskich.

Harmonogram wydawania skierowań dotyczących żywności w ramach programu POPŻ  w świetlicach wiejskich.

08-10.02.12.2023r. – Ośrodek Kultury i Turystyki godz. 9.00 – 13.00
Miasto Barwice

          13.02.2023r. 
1.    Sołectwo Kłodzino –  godz. 9.00 – 11.00
2.    Sołectwo Białowąs –  godz. 11.10 – 12.30
3.    Sołectwo Borzęcino –  godz. 12.40 – 13.30

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Tradycyjnie, jak co roku Burmistrz Barwic zaprasza organizacje pozarządowe z  terenu Gminy Barwice oraz te, które chcą realizować działania dla naszych mieszkańców  do składania ofert z zakresu edukacji publicznej oraz sportu. Pula na sport i kluby sportowe to 170 000,00 zł, na pozostałą działalność edukacyjną związaną m.in. z turystyką, organizacją wydarzeń kulturalnych, opieką nad zwierzętami bezdomnymi, wspieraniem bezrobocia, integracją społeczną itp. przeznaczono 20 000,00 zł. Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są w załączeniu. Oferty można składać do 28 lutego 2023 r. 
 

Dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy, że dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach w dniu 3 lutego 2023 r. (piątek) 
w godz. 7:00-11:00 odbędzie się w trybie zdalnym (przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość).
 
Nieodpłatnych porad prawnych będzie udzielał Pan r. pr. Cezary Wicik. 
Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się poprzez:
- tel. 94 37 292 25,
- e-mail: pomoc [dot] prawna

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”.

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”.

Dotyczy:  Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 
pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”
od 01.02.2023 r.do 31.12.2023 r. 

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice.
Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu.