Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o zmianie Wytycznych Instancji Zarządzającej
dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

LGD POJEZIERZE RAZEM z absolutorium i nową Lokalną Strategią Rozwoju

LGD POJEZIERZE RAZEM z absolutorium i nową Lokalną Strategią Rozwoju

23.05.2023 r. odbyło się bardzo ważne Walne Zebranie Członków, służyło ono bowiem podsumowaniu 
nie tylko ubiegłego roku, ale także mijającej kadencji organów stowarzyszenia. 
Zgromadzeni członkowie przyjęli wszystkie sprawozdania 
z dotychczasowej pracy LGD i jednogłośnie udzielili absolutorium członkom zarządu za 2022 rok 
jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i pracę.

Kolejnym punktem był wybór władz LGD na nową czteroletnią kadencję.

Organy ukonstytuowały się w następujących składach:

Piekarnia Barwice Radosław Cywiński z logo marki Szwajcaria Połczyńska.

Piekarnia Barwice Radosław Cywiński z logo marki Szwajcaria Połczyńska.

Piekarnia Barwice Radosław Cywiński z logo marki #SzwajcariaPołczyńska 👏
👉Chleb Barwicki 🍞to zdrowe pieczywo pszenno-żytnie. 
👉Tajemnicą pysznego smaku i zdrowia tego chleba jest tradycyjny, naturalny zakwas 👍👍

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076422104097

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

W dniu 31 maja 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, protokołu Nr LVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Członkowie stowarzyszenia Futura Baltica wsparli Maję Dąbrowską

Członkowie stowarzyszenia Futura Baltica wsparli Maję Dąbrowską

Choć od  spotkania z naszymi partnerami z Bad Malente minęły dwa tygodnie, warto wspomnieć o jeszcze jednym pięknym akcencie, który miał miejsce podczas jubileuszu.  
Nasi niemieccy przyjaciele, którzy w większości należą do stowarzyszenia Futura Baltica spontanicznie postanowili wesprzeć walczącą z neuroblastomą Maja Dąbrowska vs. Neuroblastoma . Kwotę w wysokości 3️⃣0️⃣0️⃣ euro, przekazał Karlheinz Spindler – przewodniczący stowarzyszenia. 
Pieniądze przewalutowaliśmy w banku i wpłaciliśmy na indywidualne konto dziewczynki. 
Serdecznie dziękujemy 🙏❤️

Dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy, że dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 02.06.2023 r. (piątek) w punkcie nr 3 
w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzców 22) będzie odwołany.
 
Dyżur zostanie odpracowany w następujących dniach:
- 19.05.2023 r. (piątek) w godzinach od 7:00 do 13:00 (6 godzin);
- 26.05.2023 r. (piątek) w godzinach od 7:00 do 13:00 (6 godzin).

Nieodpłatnych porad prawnych będzie udzielał Pan r. pr. Cezary Wicik. 

OSP Stary Chwalim z dofinansowaniem z Programu "Remiza" WFOŚiGW.

OSP Stary Chwalim z dofinansowaniem z Programu "Remiza" WFOŚiGW.

OSP Stary Chwalim otrzymała także dofinansowanie 
z Programu "REMIZA" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości  19.350,00 zł     
na realizację zadania:
"Dofinansowanie wymiany bram segmentowo przemysłowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Program "Remiza""    

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim  
z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
na realizację zadania 
"Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych "Mały Strażak" - 2023"