Szkoła Podstawowa w Barwicach
Szkoła Podstawowa w Barwicach

Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach,
ul. Moniuszki 12,
78-460 Barwice
Tel. 94 373 22 12
e-mail: sp [dot] barwiceatpoczta [dot] fm
www.spbarwice.superszkolna.pl

Dyrektor: mgr Małgorzata Krawczyk-Figlarz

Początek barwickiej oświaty datuje się na 7 sierpnia 1945 roku, kiedy to rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna z siedzibą przy ulicy Szkolnej. Pierwszy rok szkolny w Barwicach rozpoczął się 3 września 1945 roku – z 45 uczniami klas I-IV.
Pierwszym kierownikiem szkoły został p. Stanisław Czajka. Wraz z rosnącą liczbą uczniów zmieniała się lokalizacja szkoły - ulica Szkolna, Zwycięzców (dawny budynek sądu, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Barwicach), ulica Wojska Polskiego (obecny budynek Ośrodka Kultury i Turystyki).

12 marca 1960 roku oddany został do użytku nowo wybudowany budynek przy ulicy Pomorskiej 3. Wybudowana z przeznaczeniem na 350 uczniów szkoła przez lata mieściła ich w granicach 600–800 w 18–22 oddziałach, za sprawą kolejnych reform oświatowych w siedmio, ośmio i obecnie sześcioklasowej strukturze organizacyjnej.
Od roku 1989 szkoła nosi imię prof. Władysława Szafera, od 1990 posiada sztandar i własny hymn. Na rok 2005 przypadał jubileusz 60- lecia barwickiej oświaty oraz jubileusz 45 - lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Pomorskiej 3.

Dokumenty archiwalne dotyczące przebiegu nauczania znajdują się w archiwum własnym szkoły.
Od początku istnienia szkoła w Barwicach pełniła wielorakie funkcje - Publicznej Szkoły Powszechnej, Zbiorczej Szkoły Gminnej, Szkoły Podstawowej z podległymi filiami, siedziby Inspektora Oświaty i Wychowania, by po latach funkcjonować jako samodzielna, autonomiczna placówka w obrębie szkół prowadzonych przez gminę.

W lokalnym środowisku z kierowaniem szkołą utożsamiane są nazwiska: Maria Bylczyńska, Zofia Tatulińska, Tadeusz Wasilewski, Janina Łapa. Od 1998 r. do sierpnia 2009 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła Gabriela Łataś. Natomiast jej obowiązki, z dniem 1.09.2009 r., przejęła Grażyna Kozłowska.

Wśród najważniejszych osiągnięć szkoły należy wymienić coroczne wysokie lokaty uczniów w zawodach sportowych rangi od powiatowych po wojewódzkie, liczące się w województwie osiągnięcia uczniów w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła zajęła II miejsce wśród szkół podstawowych województwa ze względu na liczbę laureatów konkursów przedmiotowych zyskując na łamach prasy przydomek „czarnego konia”.

logo SP Barwice