Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Zmieniłeś piec? Zmień deklarację CEEB!
na zdjęciu stara pieco-kuchnia

Przypominamy o obowiązku zmiany złożonej deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić, jakie źródła ciepła uległy zmianie.
•    W wypadku wymiany lub montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. 
•    Dla właścicieli nowo powstających budynków termin złożenia deklaracji to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W jaki sposób można złożyć deklarację ?

•    W formie elektronicznej czyli przez Internet, za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub Bankowości Elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl.
•    W formie papierowej wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, pokój nr 22.