na zdjęciu artykuły szkolne z informacją o pomocy materialnej dla uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE 2024/2025

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypen…

na zdjęciu kompostownik

Od 18 lipca 2024 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (do dwó…

Plakat - Pies czuje tak jak TY

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta! 

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dl…

na zdjęciu kompostownik

Jak poznać, że kompost jest gotowy❓🗑🍃

Kompostowanie przebiega w trzech etapach: 1. mineralizacja odp…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Zawiadomienie o sesji
Urząd miejski w Barwicach

W dniu 05.07.2024 r. (piątek) o godz. 08:00 odbędzie się VI (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Judy Tadeusza w Starym Chwalimiu na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła św.
Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim ” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
b) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stefana Węgierskiego w Barwicach na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
c) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Sikorach na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polskiw m. Polne” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
6. Informacje Przewodniczącego.
7. Zamknięcie sesji.