na zdjęciu artykuły szkolne z informacją o pomocy materialnej dla uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE 2024/2025

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypen…

na zdjęciu kompostownik

Od 18 lipca 2024 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (do dwó…

Plakat - Pies czuje tak jak TY

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta! 

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dl…

na zdjęciu kompostownik

Jak poznać, że kompost jest gotowy❓🗑🍃

Kompostowanie przebiega w trzech etapach: 1. mineralizacja odp…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 12.06.2024 r. (środa ) o godz. 14:00 odbędzie się IV (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
b)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Barwice;
c)    w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PWIK Sp. z o.o. na terenie gminy Barwice na lata 2024-2026.”
d)    w sprawie rozpatrzenia petycji;
e)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic;
6.    Informacje Przewodniczącego.
7.    Zamknięcie sesji.