Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Wizyta Fryderyka X w Warszawie - Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski reprezentuje Barwice! 
Na zdjęciu z-ca burmistrza Robert Zborowski

Zastępca burmistrza, Robert Zborowski, wziął udział w ważnym wydarzeniu w stolicy Polski.

W trakcie swojej pierwszej zagranicznej wizyty, nowy monarcha Danii, skupia się na rozwijaniu ekonomicznych relacji pomiędzy Polską a Danią.
Podczas wczorajszego spotkania zostały podpisanie porozumienia dotyczące dziedzin takich jak energetyka, rolnictwo oraz nowoczesne technologie.
Król Fryderyk X przewodzi delegacji duńskich przedsiębiorców, co podkreśla znaczenie tej wizyty dla rozwoju gospodarczego obu krajów.

Dla naszego miasta i regionu udział zastępcy burmistrza w tym wydarzeniu to nie tylko zaszczyt, ale także wyraz uznania dla Barwic jako ważnego partnera
w budowaniu międzynarodowych relacji gospodarczych. To prestiżowy moment, który świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój i współpracę na arenie międzynarodowej.