Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Uroczyste otwarcie ulicy Kwiatowej w Barwicach
Przywitanie wszystkich zebranych przez Burmistrza Barwic Mariusza Kielinga

Ulica Kwiatowa  została przebudowana dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Zadanie o wartości 600 tys. zł otrzymało 60% dotacji. Uroczyste otwarcie drogi miało miejsce w dniu dzisiejszym.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Burmistrza Barwic Mariusz Kielinga oraz zaproszonych gości. Następnie  ks. Tomasz Jaskółka proboszcz parafii pw. św. Stefana Węgierskiego poświęcił ulicę. Po przemówieniach przecięto wstęgę, symbolicznie otwierającą ulicę. W otwarciu udział wzięli: Minister Małgorzata Golińska, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis, przedstawiciele z ramienia wykonawcy Kazimierz Jasik, Grzegorz Spychalski, Waldemar Godzieba oraz osoby odpowiedzialne za nadzór inwestorski Edward Woźniak - Zdzisław Dymecki, Mariusz Piotrowicz.

Inwestycji pn: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego” to 242 m nowej drogi wraz z chodnikami oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową. Jak zawsze w przypadku tego typu inwestycji, do każdej z posesji wykonano indywidualny zjazd.