kolaż zdjęć Parku Miejskiego

Mamy zaszczyt ogłosić, że otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe w ramach drugiej edycj…

na plakacie rysunek kobiety w ciąży i napis Wrzesień miesiącem wiedzy o FASD

PAMIĘTAJMY KAŻDEGO DNIA JAK UNIKĄĆ FASD/FAS, INFORMUJMY RODZINĘ, BLISKICH, ZNAJOMYCH.

WYSTARCZY NIE…

plakat z napisem Awaryjne Wyłączenie Internetu 27.09.2023 r.

W związku z awaryjnym wyłączeniem Internetu w dniu 27.09.2023 r. (środa) informujemy, iż w godzinach od 7:0…

na zdjęciu wymienione bramy garażowe w remizie w Starym Chwalimiu

👉OSP Stary Chwalim zrealizowała zadanie na które otrzymała dofinansowanie z Programu "REMIZA" Wojewódzkiego…

na zdjęciu plakat z informacją o XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2023

Gmina Barwice po raz kolejny przystąpiła do udziału w XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2023, który zost…

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2023".
na zdjęciu plakat informacyjny Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 19 584,00 zł. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w wypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Szczegóły poniżej:

Opieka wytchnieniowa