Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Kolejne ponad milionowe wsparcie dla Gminy Barwice
Zdjęcie dachu i kominów wraz z logowaniem unijnym

 Jest nam miło poinformować, że Gmina Barwice otrzymała 1 288 000,00 zł dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 
Finansowanie umożliwi mieszkańcom pozyskanie grantów w wysokości 25 000,00 zł lub 50 000,00 zł na zadania obejmujące przeprowadzenie termomodernizacji częściowej lub pełnej wraz z wymianą starych węglowych źródeł ciepła na urządzenia niskoemisyjne w budynkach o niskim standardzie energetycznym. Termomodernizacja częściowa zakłada izolację cieplną ścian, wymianą stolarki drzwiowej i/lub okiennej oraz wymianę źródła ciepła Termomodernizacja pełna zakłada izolację cieplną ścian, wymianą stolarki drzwiowej i/lub okiennej, podłóg i stropu w tym dachu oraz wymianę źródła ciepła.

O terminach i szczegółach dotyczących naboru wniosków poinformujemy Państwa niezwłocznie po przygotowaniu regulaminu.