Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Klub Seniora w Barwicach! 150 000,00 zł dotacji
Chór "Chwytaj Dzień" na scenie w trakcie występu

Otrzymaliśmy właśnie wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021. Barwicki wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu w Barwicach Klubu Seniora został rozpatrzony pozytywnie, a co za tym idzie otrzymaliśmy 150 000,00 zł dotacji. Całość projektu wynosi 187 500,00 zł, a środki te zostaną przeznaczone na wykonanie remontu, przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń wytypowanych do utworzenia Klubu. 
Utworzenie Klubu Seniora pozwoli na zaktywizowanie osób w wieku 60+ z naszej gminy do jeszcze większego zaangażowania w życie społeczne, umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz zapewni dostęp do wszelkiego rodzaju usług kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/563