Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Informacja dotycząca książeczek do wpłat za odpady komunalne.
na zdjęciu druk do opłat i kalkulator z drukami na biurku

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, iż Urząd Miejski w Barwicach nie wysyła książeczek do wpłat za odpady komunalne.

Opłatę należy dokonywać w banku lub urzędzie pocztowym po wypisaniu druku do wpłaty.

Nr konta do wpłat pozostaje ten sam - co w roku ubiegłym.
Stawka za odpady komunalne wynosi 33,00 zł od osoby.