Wyniki w wyborach Burmistrza Barwic

Informujemy, że w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. mandat Burmistrza Barwic uzyskał Robert Zb…

zdjęcie Targowiska Miejskiego w Barwicach

Urząd Miejski w Barwicach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej toalety zlokalizowanej na Targow…

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Gmina Barwice zakupiła laptopy dla potrzebujących uczniów
Gmina Barwice zakupiła laptopy dla potrzebujących uczniów

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizującego projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia”, do gminy Barwice trafiło 30 laptopów. Komputery trafią do uczniów, którzy do tej pory nie posiadali komputerów w swoich domach, pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy użyczenia. Wsparcie finansowe wyniosło 60 000,00 zł a koszt realizacji zadania 70.110,00 zł.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek