Barwicki wniosek o poprawę infrastruktury sportowej z dofinansowaniem!

Barwicki wniosek o poprawę infrastruktury sportowej z dofinansowaniem!
Zdjęcie hali widowiskowo sportowej przy ul. Moniuszki[0]

Podobnie jak w ubiegłym roku, Gmina Barwice otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na realizację zadania związanego z poprawą i modernizacją infrastruktury sportowej. Zaplanowane do realizacji zadanie będzie polegało na odmalowaniu ścian hali sportowej oraz przyległego do niej zaplecza higieniczno-sanitarnego. Hala stanowi część kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Barwicach przy ulicy Moniuszki. Wsparcie wyniesie
20 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania do 40 000,00 zł.

Coraz lepsza baza sportowa na Pomorzu Zachodnim. Lokalne samorządy z pomocą na modernizację infrastruktury | WZP


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/aktualnosci/barwicki-wniosek-o-poprawe-infrastruktury-sportowej-z-dofinansowaniem

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-04/Hala%20widowiskowa%20ramka.jpg
  • [1] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-04/IMG-5546_800x600_0.jpg?itok=vgaZpFs3
  • [2] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-04/IMG-5547_800x600_0.jpg?itok=qTF9P8mM
  • [3] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-04/IMG-5548_800x600_0.jpg?itok=reCx3QTP
  • [4] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-04/IMG-5549_800x600_0.jpg?itok=-jrXlNoD
  • [5] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-04/IMG-5551_800x600_0.jpg?itok=J3fOpEn6