Kolejny Grant Sołecki zrealizowany

Kolejny Grant Sołecki zrealizowany
Modernizacja podłogi w Piaskach[0]

Dzięki środkom pochodzącym z konkursu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie” w dwóch sołectwach w gminie Barwice wymieniono podłogi na świetlicach wiejskich. W czwartek pisaliśmy o zakończeniu zadania w Kłodzinie tym razem przedstawiamy efekt zakończenia prac w Piaskach.

Dzięki wspomnianemu dofinansowaniu w wysokości 10 000,00 zł oraz wygospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego, wymieniono robioną w latach 70 podłogę na nowe płytki ceramiczne. Świetlica w Piaskach jest jedynym miejscem we wsi umożliwiającym organizację zebrań wiejskich, uroczystości okolicznościowych czy imprez sołeckich.


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/aktualnosci/kolejny-grant-solecki-zrealizowany

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2020-11/20201106_124959.jpg
  • [1] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-11/20201106_124959.jpg?itok=wlXSGAM8
  • [2] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-11/20201106_125020.jpg?itok=0zWh2p7l
  • [3] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-11/20201106_125031.jpg?itok=-i_Js6yH
  • [4] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-11/20201106_125100.jpg?itok=1kDENToM
  • [5] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-11/20201106_125103.jpg?itok=LgllSC8T