Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone
Miejsce tradycji w Piaskach ukończone[0]

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infrastrukturą dekoracyjną w miejscowości Piaski. Determinacja Sołtysa Mirosława Toboły oraz mieszkańców miejscowości doprowadziła do powstania w centrum wsi – miejsca tradycji. Inwestycja przebiegała w kilku etapach. Finalnym z nich było odnowienie samego cokołu upamiętniającego żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej – mieszkańców miejscowości. Na operację z zakresu projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020  realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Razem, Gmina Barwice pozyskała 14 800,00 zł. Środki finansowe pozwoliły wykonać renowację pomnika polegającą na szlifowaniu i zgruntowaniu ręcznym płaszczyzn pomnika, wzmocnieniu oraz wypoziomowaniu cokołu oraz pogłębieniu liter rytych blokowych.


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/aktualnosci/miejsce-tradycji-w-piaskach-ukonczone

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2020-10/Zdj%C4%99cia%20Piaski%20%281%29.jpg
  • [1] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-10/Zdj%C4%99cia%20Piaski%20%282%29.jpg?itok=IktGOaut
  • [2] https://www.barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-10/Zdj%C4%99cia%20Piaski%20%283%29.jpg?itok=FGFWtvmY