Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

cyfrowa gmina[0]          

granty ppgr[1]

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

 - Zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 511 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Wartość dofinasowania - 916 204,37

 

 

Granty PPGR[2]

 


Adres źródłowy: https://www.barwice.pl/page/program-operacyjny-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020

Załączniki
  • [0] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/1920x810_800x338_1.jpg
  • [1] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/1920x810%20(1)_800x338_0.jpg
  • [2] https://www.barwice.pl/sites/default/files/pliki/ppgr_429x600.jpg