Rewitalizacja Centrum Barwic - Przebudowa Placu Wolności cz. I