Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Szkoła Podstawowa w Piaskach (do 31.08.2018)Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach
Piaski 1,
78-460 Barwice
Tel. 94 373 63 46,
 e-mail: sppiaski@op.pl
www.sppiaski.szkolnastrona.pl

Dyrektor: mgr Wioletta Zborowska
Liczba uczniów stan wg SIO na dzień 31.03.2011 – 75
Liczba uczniów stan wg SIO na dzień 30.09.2014 - 93

 Szkoła w Piaskach rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku edukując w swoich murach 30 uczniów.  W roku szkolnym 1954/55 było już sześć klas, do  których uczęszczało 69 uczniów. Rok szkolny 1956/57 podnosi stopień organizacyjny szkoły - jest siedem klas (78 uczniów) i troje nauczycieli.
  Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego zmieniają diametralnie sytuację w Piaskach. Dzięki staraniom kierownika Eugeniusza Ryndak z początkiem roku szkolnego następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły oraz nadanie jej imienia Bolesława Krzywoustego. Stara szkoła odtąd jest stopniowo przekształcana na mieszkania dla nauczycieli. Warunki nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli poprawiają się.  Rozpoczynająca przygodę ze szkołą klasa I liczy 8 osób - to rocznik 1959. Jednocześnie po raz pierwszy kończy naukę klasa  VIII /21 uczniów/.
   Od IX 1970r. działa świetlica szkolna, w której dzieci, szczególnie dojeżdżające z Łęknicy, mają możliwość bezpiecznego spędzenia czasu i odrobienia lekcji. Zniesiona w 1972 r. rejonizacja pozwala naszym absolwentom kontynuować kształcenie na terenie całego kraju - ruszają więc w Polskę zdobywać wiedzę.
  Z początkiem roku szkolnego 1989 pracę w placówce na stanowisku dyrektora podejmuje Helena Kordos. Budynek stopniowo zmienia wygląd-zostaje przebudowana klasopracownia zpt, biblioteka, sklepik, kącik patrona, pojawiają się firanki, jednakowe doniczki, naprawiono dach, doposażono stołówkę.
We wrzesień 2001r. do szkoły uczęszcza, aż 198 uczniów. Wszyscy z uwagą obserwują zmiany w szkole - nowe wyposażenie pracowni komputerowej, wymianę okien  w całym budynku oraz wylewanie fundamentów pod upragnioną salę gimnastyczną.
    Od 2006 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełni Wioleta Zborowska. W pobliskim lesie zostaje wytyczona ścieżka ekologiczna z opisem życia lasu na tablicach, na terenie szkoły powstaje wiata ekologiczna, w której odbywają się zajęcia i imprezy pozalekcyjne.
 Historię szkoły tworzą ludzie i zdarzenia. Nasza placówka miała to szczęście, że pracowały w niej osoby, które na stałe wpisały się w życie środowiska. Wierzymy w to, że szkoła nasza będzie bliska wszystkim z nią związanym osobom, że nadal będzie się rozwijać, że będziemy mogli z dumą powiedzieć: „Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach".

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka