Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Uroczystość z okazji Dnia Sołtysa

12-03-2019

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling   zaprosił sołtyski i sołtysów gminy Barwice na uroczyste spotkanie w Dworze Pomorskim Luboradza.  W gminie Barwice pracuje dwudziestu sołtysów. Niemal wszyscy uczestniczyli w tej uroczystości.

W spotkaniu wzięli udział także: Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Sekretarz Gminy Ewa Nowosielska oraz Skarbnik Mariola Wrzosek. Rozpoczynając spotkanie burmistrz Mariusz Kieling złożył wszystkim gospodarzom sołectw serdeczne życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. Podkreślił, że rola sołtysa jest bardzo ważna i trudna.  Wyrażając wdzięczność za wysiłek w codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności, Burmistrz wraz z Sekretarz wręczyli sołtysom po symbolicznej róży. W imieniu sołtysów głos zabrał Marek Domowicz – Sołtys Sołectwa Gonne Małe, który podziękował za pomysł zorganizowania uroczystości. Podkreślił to, jak ważne jest, aby sołtysi współpracowali ze sobą i byli sobie przychylni. Poprosił aby wszyscy postarali się odbudować relacje, które popsuły się w trakcie wyborów samorządowych 2018.

W 2019 roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy Barwice przeprowadzone zostaną wybory sołeckie. Niektórzy sołtysi będą kandydować ponownie, część z nich zrezygnuje ustępując miejsca nowym osobom. W trakcie spotkania okazało się, że najstarszym stażem sołtysem na terenie gminy Barwice jest Teresa Kaczmarek ze Starego Grabiąża, która pełni swoją rolę od 6 kadencji.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka