Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Skorzystaj z mediacji

06-11-2019

Postępowanie mediacyjne jest w Polsce mało znaną metodą rozwiązywania sporów. Za zgodą dwóch stron konfliktu, na każdym etapie postępowania sądowego, sąd, prokuratura, policja może wydać postanowienie o wszczęciu mediacji. Umożliwia ono stronom wypracowanie porozumienia w okresie jednego miesiąca.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawnej ugody zawartej przed sądem.

Wspólnie wypracowana ugoda daje stronom większą satysfakcję osobistą i rokuje na lepsze relacje w przyszłości.

Ważną cechą mediacji jest poufność (w odróżnieniu od procesu sądowego). Mediator nie może być przesłuchiwany jako świadek faktów, o których dowiedział się podczas posiedzeń mediacyjnych.

Mediacja w sprawach karnych i nieletnich jest bezpłatna.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej formy, więcej o niej się dowiedzieć proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Możliwe jest również bezpłatne spotkanie i porada na terenie Urzędu Miejskiego w Barwicach w piątki od 10:00 do 11:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Waldemar Siliczak

Mediator Sądowy

(wpisany na listę mediatorów stałych przez prezesa SO w Koszalinie)

tel. 790 834 207

e-mail: wabm@wp.pl

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka