Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Ruszają konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

13-09-2019

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barwice oraz Zarządzenia nr 67/2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) działających na terenie Gminy Barwice.

Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można przekazywać w  terminie od 13 września 2019 r. do dnia 14 października 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kusmierek@um.barwice.pl  (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice (decyduje data wpływu do urzędu), lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, parter) z dopiskiem "Konsultacje Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” na załączonym formularzu.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Barwice.

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Barwicach odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju Gminy Barwice, tel. 094 713 75 13

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka