Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

09-02-2017


Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 239) oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz edukacji publicznej, kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.
 

Załącznik: 
Otwórz blok Facebooka przy focusie linka