Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Otwarty Konkurs Ofert 2018 - Sport

04-01-2018

Burmistrz Barwic działając na podstawie uchwały Nr XXXVI/203/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn zm.) ogłasza Otwrty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 

 

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka